Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - www.szkolnyskle.pl - Sklep

ARYTMETYKA I ALGEBRA kl IV - VI - 13 plansz 50x35cm + 8 plansz B2 - w teczce. nr art.242-BRP

Matematyka » Plansze

Arytmetyka i algebra

Arytmetyka i algebra
  
W zestawie znajdują się takie tablice:

1 — Działania arytmetyczne 
2a, 2b — Prawa działań 
3 — Rzymski system zapisu liczb
4 — Zbiory liczbowe 
5a, 5b, 5c, 5d, — Porównywanie ułamków zwykłych 
5e, - Działania na ulamkach zwykłych
6a — Ułamki dziesiętne 
6b — Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...
6c — Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych 
7a — Liczby całkowite 
7b — Działania na liczbach całkowitych
8 — Potęgi, 
9 — Pierwiastki
10 — Procęty 
11 — Jednostki masy
12 — Kalendarz i czas
13 — Droga, prędkość czas

— Zestaw do tworzenia liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym
— Zestaw do tworzenia ułamków dziesiętnych 
— Zestaw do tworzenia liczb w systemie rzymskim

Komentarze: