Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - Chemia - szkoła ponadgimnazjalna nr kat. 180014 - Sklep

Chemia - szkoła ponadgimnazjalna nr kat. 180014

Chemia » Programy multimedialne|Programy multimedialne » Chemia

Chemia

Chemia
  
Chemia - szkoła ponadgimnazjalna

Multimedialne lekcje – Chemia to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej. Doskonały sposób prezentacji treści, ilustracje, filmy, symulacje i trójwymiarowe animacje sprawiają, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie.

Materiał dydaktyczny
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Chemia odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.
Duży wybór bogatych prezentacji multimedialnych o różnorakiej tematyce pomaga zrozumieć istotę procesów chemicznych zachodzących w otaczającym nas świecie. Wśród programów narzędziowych na szczególną uwagę zasługuje interaktywny Układ Okresowy Pierwiastków.

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.

Narracje i filmy
W programie eduROM Multimedialne lekcje - Chemia dostępne są narracje i animowane filmy, które umożliwiają uczniowi poznanie wielu interesujących zagadnień z dziedziny chemii.

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:

* Słowniczek - zawiera hasła tematyczne związane z chemią, stosowane na stronach kursu;
* Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych;
* Układ okresowy pierwiastków - dostarcza niezbędnej wiedzy o pierwiastkach, ich właściwościach, budowie i reaktywności;
* Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych chemików.

Dodatkowe opcje programu eduROM Chemia:

* Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych.
* Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu.
* Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem.
* Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów.

Komentarze:

Imran

2013-08-29 02:40

I really enyeojd this post, especially Traigo un tumbao which they used to play on a salsa radio show on WDET in Detroit back in the 80s. I always assumed it was Jose Chombo Silva on sax & thought Rodrigues was the singer. Not too many salsa bands use sax, it's heard more in merengue, that's another reason this cut stood out for me.Que sigas, Guachi keep up the good work!
Cake

2012-03-14 03:25

Cześć, to jest komentarz.Aby asksować komentarz po prostu zaloguj się i wyświetl komentarze do wpisu, gdzie znajdują się opcje ich edycji oraz usuwania.