Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - WWW.SZKOLNYSKLEP.PL - Sklep

KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE , 8 plansz nr 247

Promocje|Matematyka » Plansze

  
Konstrukcje geometryczne to zestaw tablic do wykorzystania na zajęciach matematycznych z geometrii w klasie VI szkoły podstawowej

W zestawie znajdują się następujące plansze:
I      - Konstrukcja przenoszenia odcinka. 
II     - Konstrukcja symetralnej odcinka. 
IIIa  - Konstrukcja prostej prostopadłej do danej prostej i przechodzącej przez punkt leżący na prostej. 
IIIb  - Konstrukcja prostej prostopadłej do danej prostej i przechodzącej przez punkt nie leżący na prostej. 
IV    - Konstrukcja prostej równoległej do danej prostej i przechodzącej przez punkt nie leżący na prostej. 
V     - Konstrukcja przenoszenia kąta.
VIa  - Konstrukcja trójkąta o danych bokach.
VIb  - Konstrukcja trójkąta o danych dwóch bokach i kącie między nimi.
VIc  - Konstrukcja trójkąta o danym boku i dwóch kątach leżących przy tym boku.
VII  - Konstrukcja dwusiecznej kąta.
VIII - Konstrukcja różnych kątów.