Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - Foliogramy - PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ nr kat. 3012 - Sklep

Foliogramy - PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ nr kat. 3012

Chemia » Foliogramy

Foliogramy

Foliogramy
  
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ kpl. 14 szt.
 1. Atomy i promieniotwórczość
 2. Dawki promieniowania
 3. Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka
 4. Promieniowanie rentgenowskie
 5. Ochrona przed promieniowaniem
 6. Medycyna nuklearna
 7. Promieniowanie kosmiczne
 8. Radon
 9. Izotopy promieniotwórcze
 10. Zastosowanie promieniowania jonizującego w przemyśle (dwie tablice!)
 11. Odpady promieniotwórcze
 12. Unieszkodliwienie odpadów
 13. Składowanie odpadów promieniotwórczych

  

Komentarze: