Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - Foliogramy - ZWIĄZKI CHEMICZNE nr kat. 3014 - Sklep

Foliogramy - ZWIĄZKI CHEMICZNE nr kat. 3014

Chemia » Foliogramy

Foliogramy

Foliogramy
  

ZWIĄZKI CHEMICZNE

1.Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych
2 .Podział związków niorganicznych
3 .Budowa inazewnictwo tlenków
4 .Otrzymywanie tlenków
5 .Tlenki zasadowe,kwasowe i amfoteryczne
6 .Pytania i zadania dotyczące tlenków
7 .Otrzymywanie wodoru
WODOROTLENKI
8 .Wodorotlenek sodu
9 .Wodorotlenek potasu
10 .Wodorotlenek wapnia
11 .Dysocjacja jonowa zasad
12 .Budowa i nazewnictwo wodorotlenków
13 .Pytania i zadania dotyczące wodorotlenków

 

KWASY
14 .Kwas chlorowodorowy
15 .Kwas siarkowy x2
16 .Kwas azotowy
17 .Kwas węglowy
18 .Kwas fosforowy
19 .Budowa i nazewnictwo kwasów
20 .Dysocjacja jonowa kwasów
21 .Pytania i zadania dotyczące kwasów

 

SOLE
22 .Budowa i nazewnictwo soli
23 .Właściwości soli
24 .Dysocjacja jonowa soli
26 .Pytania i zadania dotyczące soli

Przepraszamy za jakość zdjęć udostępnionych na stronie sklepu ale jest to ,, broń" przed kopiowaniem.Oczywiście foliogramy są najwyższej jakości.

 

Komentarze:

Johnelle

2012-01-13 02:00

That's a smart way of looikng at the world.