Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - www.pomoceszkolne.com - Sklep

Szkolenie z obsługi i instalacja Tablicy Interaktywnej

Systemy interaktywne » Systemy interaktywne Interwrite|

  
Oferujemy instalację oprogramowania , połączenieTablicy Interaktywnej ze współpracującym z nią sprzętem ( komputer ,projektor,wizualizer itd. )
Szkolenie max.10 osobowej grupy nauczycieli z obsługi Tablicy Interaktywnej.
Czas szkolenia do 3 godzin.
W cenie jest również dojazd do 100 km.

Komentarze: